A LAMDANG PASIAN

A lamdang Pasian
A lamdang Pasian
A lamdang Pasian
A lamdang Pasian

Cho:
Minthanna teng tawh na kilawm
Pahtawina phatna teng
Nang kong pia uh hi,
A tawntung tawntungin
Kote biakpiakna leh itna teng tawh
na kilawm hi
Na hihna teng lamdang ka sa.

Na piansak nate hoih lua hi,
Na khempeuh ah Na minthang hi.
Thuman itna tawh Nong tuamcip man,
Na gen thute ka sang thei.

Pre CHO:
Lamdang lua Pasian
Lamdang lua Pasian

Bridge:
(Nang itna, Nang nunna
Minthanna teng kong pia,
Nang itna, Nang nunna
Minthanna teng kong pia)X4

Posted in

Leave a Reply

Your email address will not be published.